About Us

              เว็บไซต์ Jongkon.com เป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการการสมัครวิ่งมาราธอนทางออนไลน์ ที่จะช่วยผู้จัดงานวิ่ง (Organizer) ลดภาระและความสับสนเรื่องการรับสมัครงานวิ่ง ทำให้จัดงานวิ่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ และประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้