วิ่งแลธรรมชาติพะตง 2562 (Patong Natural Run 2019)
21 ก.ค. 2562
สถานที่จัดงาน : ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

เปิดรับสมัคร 15 มีนาคม 2562 
โครงการ “วิ่งแลธรรมชาติพะตง / Patong Natural Run”
โดย สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชมรมวิ่งวิศวะดงยาง ร่วมกับตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
1. หลักการและเหตุผล
ตามที่ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ชมรมวิ่งวิศวะดงยาง ได้ร่วมกับตำบลพะตงจัดกิจกรรมแข่งขันเดิน-วิ่งภายใต้ชื่อโครงการ “วิ่งแลธรรมชาติพะตง / Patong Natural Run” ต่อเนื่องกับโครงการชุมชนพะตงอัจฉริยะ ที่ได้ร่วมทำกับชุมชนพะตง เพื่อให้เกิดการส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเดิน-วิ่ง เพื่อสุขภาพร่างกายและใจที่แข็งแรง และเพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพะตงทางด้านสาธรณสุข การศึกษา และสังคม กิจกรรมของคณะวิศวฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ

2. วัตถุประสงค์ของโรงการ           
 1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนพะตงอัจฉริยะ ที่ดำเนินการระหว่างคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับชุมชนพะตง
 2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ออกกำลังกายเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ
 3. เพื่อหารายได้สมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพะตงทางด้าน
 • สาธารณสุข – สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดูแลคนไข้ติดเตียง
 • การศึกษา - ทุนการศึกษานักเรียนในชุมชน
 • สังคม - ทุนสนับสนุนโครงการพะตงเกษตรอินทรีย์อัจฉริยะ
 1. เพื่อหารายได้สนับสนุนกิจกรรมของ ชมรมวิ่งวิศวะดงยาง และสมาคมศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
3. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. โครงการชุมชนพะตงอัจฉริยะ เป็นที่รู้จักกว้างไกลไปทั่ว
2. ชาวบ้านชุมชนพะตง และคณะวิศวกรรมศาสตร์มีส่วนร่วมเป็นทีมงานในการจัดงาน
3. ได้รายได้จากการจัดการแข่งขันเพื่อใช้สมทบทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนพะตงทางด้านสาธรณสุข การศึกษา และสังคม กิจกรรมของคณะวิศวฯ และกิจกรรมของสมาคมฯ

4. ผู้จัดการแข่งขัน
 • ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 • สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • ชมรมวิ่งวิศวะดงยาง
      คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ

5. จำนวนผู้เข้าร่วม ประมาณการ 2,500 คนแบ่งเป็น
 1. มินิมาราธอน 10.5 กม. 1,000 คน
 2. ฟันรัน 5 กม. 1,400 คน
 3. VIP (เลือกวิ่งระยะไหนก้ได้) 100 คน
 4. นักเรียน (เฉพาะฟันรัน 5 กม.)
6. กำหนดการกิจกรรม   วันที่ 21 กรกฎาคม 2562

7. สถานที่และเส้นทางการแข่งขัน
สถานที่ตั้งศูนย์อำนวยการ/จุดเริ่มแข่งขันวิ่ง ชุมชนพะตง
เส้นทางการแข่งขัน บริเวณโดยรอบชุมชนพะตง

8. ประเภทการแข่งขัน
 • มินิมาราธอน 10.5 กม.
ชายต่ำกว่า 18 ปี 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
หญิงต่ำกว่า 18 ปี 18-29 ปี 30-39 ปี 40-49 ปี 50-59 ปี และ 60 ปีขึ้นไป
 • ฟันรัน 5 กม.ไม่แบ่งกลุ่มอายุ
 • ฟันรัน 5 กม. นักเรียน
9. กติกาการแข่งขัน
              ใช้กฎกติกาของสหพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ
              คำตัดสินของคณะกรรมการจัดงานถือเป็นเด็ดขาด

10. ถ้วยรางวัล/เหรียญรางวัล
 • ถ้วยรางวัล
ประเภท มินิมาราธอน 10.5 กิโลเมตร อันดับ 1 – 5 ชาย และ หญิง แต่ละกลุ่มอายุ
ประเภท 5 ทศวรรษ 5 กิโลเมตร อันดับ 1 – 5 ชาย และ หญิง
 • เหรียญที่ระลึก รับเหรียญรางวัลทุกคน (ที่เข้าเส้นชัย)


11. การรับสมัครและสอบถามรายละเอียด
สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
1. ทางเว็บไซต์ www.jongkon.com
2. กลุ่มงานองค์กรสัมพันธ์และกิจการพิเศษ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ในเวลาราชการ โทร 074-287-111 
3. สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี ตำบลพะตง ในเวลาราชการ โทร 074-291-485

รายละเอียดค่าสมัคร
 • ประเภท VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท จะได้รับเสื้อที่ระลึก และชุดของกำนัล
 • ประเภท มินิมาราธอน 10.5 กม. ค่าสมัคร 400 บาทจะได้รับเสื้อที่ระลึก
 • ประเภท ฟันรัน 5 กม. ค่าสมัคร 300 บาทจะได้รับเสื้อที่ระลึก  
 • ประเภท นักเรียน ฟันรัน 5 กม. ค่าสมัคร 100 บาท


ติดต่อสอบถาม

 
patongnaturerun